IV Міжнародний конгрес про корисні мікроорганізми

22 лютого 2022
IV Міжнародний конгрес про корисні мікроорганізми
22 лютого 2022
PRO/PRE Biotic 2022
5
Блоків конгресу
4
Іноземних спікери
20+
Годин наукового контенту
40+
Доповідей
Конференція внесена до Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів і пленумів на 2022 рік.
Запрошуємо лікарів
Терапевтів
Сімейних лікарі
Педіатрів
Гепатологів
Імунологів
Аллергологів
Дерматологів
Епидеміологів
Гастроентерологів
Дієтологів
Неонатологів
Акушерів-гінекологів
Бактеріологів
Мікробіологів
Дитячих хірургів
Лікарів УЗД
Стоматологів
Фармакологів
Пульмонологів
Лікарів-лаборантів
Неврологів
Кардиологів
Отоларингологів
Запрошуємо на PRO/PRE Biotic 2022
Програма
Гастроентерологія
модератор блоку
Дорофєєв Андрій Едуардович
Д.мед.н.,професор, завідувач кафедри терапії і геріатрії НУОЗ України імені П.Л.Шупика
м. Київ
Тема доповіді: Роль мікробіому у розвитку синдрому підвищення епітеліальної проникності
Vicente Lorenzo-Zúñiga
Senior Gastroenterologist Consultant
Research Coordinator Spanish Society of Gastrointestinal Endoscopy
Іспанія
Тема доповіді: Artificial intelligence and microbiota to measure activity in IBD
Украінцев Сергій Євгенійович
Медичний директор Nestle Infant Nutrition
Россія
Тема доповіді: Ефекти пробіотиків, що виходять за межі ШКТ: нові дані, нові переваги
Горобець Анастасія Олександрівна
к. мед. н., доцент, кафедра педіатрії № 1 НМУ ім. О.О.Богомольця
м. Київ
Тема доповіді: Практичні аспекти формування здорового кишкового мікробіоценозу дитини
Бєлоусова Ольга Юріївна
д.мед.н., професор Завідувач кафедри дитячоії гастроентерології та нутріціології ХМАПО
м. Харків
Тема доповіді: Сучасний погляд на функціональні закрепи у дітей раннього віку: особливості вигодовування і принципи немедикаментозної корекції
Крючко Тетяна Олександрівна
д. мед. наук, професор Завідувач кафедри педіатрії № 2 Української медичної стоматологічної академії
м. Полтава
Тема доповіді: Метаболічно-асоційовані коморбідні стани в педіатрії
Турова Людмила Олександрівна
к.мед.н., Генетик, Педіатр, дієтолог-нутрігенетік, Експерт з нутрігеноміки та здорового харчування
м. Київ
Тема доповіді: Синергія пробіотичних культур для корекції метаболічних порушень на фоні вірусного навантаження
Бойко Надія Володимирівна
д.мед.н., професор. Завідуюча кафедрою клініко-лабораторної діагностики та фармакології, директор НДН Центру молекулярної мікробіології та імунології слизових оболонок Ужгородського національного університету. Есперт МОЗ - Комісія науково-експерементальниз робіт. Співзасновник компанії – вітчизняної Ediens та європейської BioME
м. Ужгород
Тема доповіді: Мікробіом кишківника як визначальний фактор адекватного функціонування людського організму в цілому: основні шляхи підтримання балансу та спрямованої корекції
Степанський Дмитро Олександрович
Д.мед.н., професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології Дніпровського державного медичного університету
амбасадор Американського товариства мікробіології в Україні
Національний координатор з контейнменту поліовірусів в Україні
член Європейського товариства клінічної мікробіології та інфекційних хвороб.
член Національної групи експертів з питань імунопрофілактики
член Комісії з верифікації елімінації кору та краснухи в Україні
член Всеукраїнського Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського.
Керівник відокремленого відділення ГО «Українська асоціація біобезпеки» в Дніпропетровській області.
м. Дніпро
Тема доповіді: Системна симбіотична роль B.Clausi
Швець Олег Віталійович
к.м.н., доцент. Президент Асоціації дієтологів України, член Президії Української гастроентерологічної асоціації
м. Київ
Тема доповіді: Можливості запобігання атибіотик-асоційованого дисбіозу
Губергріц Наталя Борисівна
д.мед.н., професор Президент Українського Клубу панкреатологів
м. Київ
Тема доповіді: Доктор Хаус проти коронавірусу.
Коновалова-Кушнир Тамара Олександрівна
Асистент кафедри внутрішньої медицини N1 Донецького національного медичного університету, м. Краматорськ
Гастроентеролог клініки «Євромед»
м. Київ
Тема доповіді: Про- і пребіотики у складі комплексних нутрицевтиків: новий інструмент у практиці клініциста
Манжалій Еліна Георгіївна
д.мед. н керівник гепатологічного центру клініки Верум експерт, член комітету по освіті в спеціальній групі по вивченню фіброзу печінки AASLD
м. Київ
Тема доповіді: Місце лізатів в комплексній терапії захворювань гепатобіліарної системи
Скрипник Ігор Миколайович
д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України
Проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професор кафедери внутрішної медицина №1 Української медичної стоматологічної академії
м. Полтава
Тема доповіді: Сучасні аспекти доказовості застосування пробіотиків у гастроентерологічній практиці
Цодікова Ольга Анатоліївна
д.мед.н.,проф. "декан факультету загальної практики-сімейної медицини
ХМАПО"
м. Харків
Тема доповіді: Особливості формування кишкової мікрофлори в дітей раннього віку залежно від виду вигодовування. На рубежі науки та практики
Шадрін Олег Геннадійович
д.мед.н., професор, завідувач відділення проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку
ДУ «ІПАГ ім. академіка О.М. Лук'янової НАМН України».
м. Київ
Тема доповіді: На узгодженні
Степанов Юрій Миронович
д.мед.н., проф. Директор інституту-головний спеціаліст НАМН України з гастроентерології та дієтології, член-кореспондент НАМН України
м. Дніпро
Тема доповіді: Уточнюється
Крамарьов Сергій Олександрович
д.мед.н.,проф. Заслужений лікар України, завідувачкафедри дитячих інфекційних хвороб. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
м. Київ
Тема доповіді: Уточнюється
Акушерство та неонатологія
модератор блоку
Давидова Юлія Володимирівна
д.мед.н., професор, магістр державного Управління Науковий керівник вiддiлення акушерських проблем екстрагенiтальноï патологiї ДУ "ІПАГ НАМН України» ім.Академіка О.М. Лук'янової НАМН України"
м. Київ
Тема доповіді: Роль пробіотиків в комплексному захисті здоров'я жінок в умовах пандемії COVID-19
Hans Verstraelen
prof. dr hab.n.med Department of Obstetrics and Gynaecology, Ghent University,
Бельгія
Тема доповіді: Уточнюється
Бойко Надія Володимирівна
д.мед.н., професор Завідуюча кафедрою клініко-лабораторної діагностики та фармакології, директор НДН Центру молекулярної мікробіології та імунології слизових оболонок Ужгородського національного університету. Есперт МОЗ - Комісія науково-експерементальниз робіт. Співзасновник компанії – вітчизняної Ediens та європейської BioME
м. Ужгород
Тема доповіді: Репродуктивний мікробіом – точна діагностика, інтерпретація, корекція в кейсах та клінічних прикладах
Шунько Єлизавета Євгеніївна
професор, член-кор.НАМН України, професор Завідувач кафедри неонатології НМАПО імені П.Л.Шупика
м. Київ
Тема доповіді: Перинатальне здоров'я дитини - фактори впливу.
Лиманська Аліса Юріївна
к.м.н. Провідний науковий співробітник вiддiлення акушерських проблем екстрагенiтальноï патологiї ДУ «ІПАГ НАМН України» ім.Академіка О.М. Лук'янової НАМН Украиїна"
м. Київ
Тема доповіді: Роль пробіотиків у лікуванні коморбітного паціента
Чехун Василь Федорович
проф., д.м.н. Директор Інституту , Зав. відділу "Заслужений діяч науки і техніки України
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Лауреат премії ім. Р.Є. Кавецького НАН України"
м. Київ
Тема доповіді: Сучасні погляди на роль пробіотиків в комплексному лікуванні онкологічних захворювань дует-лекция
Педіатрія. Алергологія. Пульмонологія. Дерматологія
модератор блоку
Матвієнко Ірина Миколаївна
к.мед.н., старший науковий співробітник дитячого консультативно-діагностичного центру ДУ «ІПАГ ім. академіка О.М. Лук'янової НАМН України».
м. Київ
Тема доповіді: Спадковість та мікробіота-чи є зв'язок
Няньковський Сергій Леонідович
д.мед.н., професор зав. кафедри педіатрії №1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, засновник "Університету здорової дитини Няньковських", член ECOG та ESPR.
м. Львів
Тема доповіді: Родина біотиків у харчуванні дітей раннього віку
Няньковська Олена Сергіївна
д.мед.н., професор, кафедра педіатрії №1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Член медичних наукових товариств - Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутриціології України, Асоціації педіатрів України, PGHTNCON.
м. Львів
Тема доповіді: Мікробіом кишківника та жовчевивідних шляхів - взаємовплив та взаємозвязок.
Муквіч Олена Миколаївна
д.мед.н., проф. ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук'янової НАМН України»
м. Київ
Тема доповіді: Імунологічні війни: шлях до аутоімунітету
Чопяк Валентина Володимирівна
д.мед.н., проф. доктор медичних наук, професор. Заслужений лікар України, Заслужений професор Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.
м. Київ
Тема доповіді: Особливості порушення функції шлунково-кишкового тракту при Covid-19 та методи корекції.
Речкіна Олена Олександрівна
д.мед.н., Завідувач відділенням дитячої пульмонології та алергології Київського інституту фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського
м. Київ
Тема доповіді: Хворий із респіраторним захворюванням: коли потрібний пробіотик?
Савичук Наталія Олегівна
д.мед.н.проф. Савичук Н.О. професор кафедри, проректор з наукової роботи НУОЗ України імені П. Л. Шупика, президент Асоціації стоматологічного здоров'я та гігієнічного навчання, Заслужений діяч науки і техніки України (2018).
м. Київ
Тема доповіді: Стоматити та мікробіом. Тактика лікування
Кондратюк Валентина Констянтинівна
д.мед.н.проф. "Старший науковий співробітник, професор кафедри, лікар акушер-гінеколог вищої категорії, психолог. Член Асоціації акушерів-гінекологів України, Міжнародної федерації гінекології та акушерств (FIGO) та Європейської асоціації дитячих акушерів-гінекологів (EURAPAG)." НУОЗ України імені П. Л. Шупика / ДУ "ІПАГ імені академіка О.М.Лук'янової НАМНУ
м. Київ
Тема доповіді: МІждисциплінарний практикум.Метаболічний синдром через призму збереження здоров'я жінки
Уманець Тетяна Рудольфівна
д.мед.наук, професор. Головний науковий співробітник відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей ДУ «ІПАГ НАМН України» ім.Академіка О.М. Лук'янової НАМН Украиїна"
м. Київ
Тема доповіді: Мікробіом шкіри та його роль в атопічному дерматиті
Мантула Аліна Олександрівна
к.м.н., доцент "КМУ дерматовенеролог вищої категорії. Медичний директор МЦ дерматологііі та аларгологіі"
м. Київ
Тема доповіді: Вплив мікробіоти кишечника на перебіг атопічного дерматиту. Сучасні уявлення.
Яцула Марта Степанівна
к.мед.н., доцент Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
м. Львів
Тема доповіді: Уточнюється
Гончарова Юлія Олексіївна
к.мед.н. педіатр, неонатолог Клініка "Френдлік"
м. Київ
Тема доповіді: Уточнюється
Зайков Сергій Вікторович
д.мед.н., професор Кафедра фтизіатрії та пульмонології НМАПО імені П.Л.Шупика
м. Київ
Тема доповіді: Уточнюється
Бекетова Галина Володимирівна
д.мед.н.,проф. Голова асоціації педіатрів м. Києва, завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань НУОЗ імені П.Л. Шупика, заслужений лікар України,
м. Київ
Тема доповіді: Уточнюється
Мікробіологія и фармакологія
модератор блоку
Бойко Надія Володимирівна
д.мед.н., професор Завідуюча кафедрою клініко-лабораторної діагностики та фармакології, директор НДН Центру молекулярної мікробіології та імунології слизових оболонок Ужгородського національного університету. Есперт МОЗ - Комісія науково-експерементальниз робіт. Співзасновник компанії – вітчизняної Ediens та європейської BioME
м. Ужгород
Тема доповіді: Персоніфікований підбір препаратів та схем у лікуванні різних патологій – банки даних, персоніфіковані мікробні препарати, персоніфіковані схеми застосування, когорти
Alojz Bomba
Chief scientific officer. ARCOBIOME Advanced Research Centre of Microbiome – joint research centrum of Medipark, Faculty of Medicine, Pavol Jozef Šafárik University in Košice PerBiotiX Ltd.
Словаччина
Тема доповіді: Personalized and targeted gut microbiome modulation in prevention and treatment of chronic and infection diseases
Мелешко Тамара Вадимівна
к.мед.н. кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри клініко-лабораторної діагностики та фармакології. Ужгородський національний університет
м. Ужгород
Тема доповіді: Індивідуальний план харчування як інструмент цільової корекції в попередженні і лікуванні атеросклерозу і серцево-судинних захворювань
Паллаг Олександра Володимирівна
к.мед.н. кандидат біологічних наук,асистент кафедри клініко-лабораторної діагностики та фармакології. Ужгородський національний університет
м. Ужгород
Тема доповіді: Спрямована індивідуальна корекція мікробіоми шкіри застосуванням персоніфікованих фармабіотиків
Юсько Леся Сергіївна
к.мед.н. кандидат біологічних наук, викладач кафедри клініко-лабораторної діагностики та фармакології. Ужгородський національний університет
м. Ужгород
Тема доповіді: Корекція мікробіоми слизових оболонок для швидкого відновлення комплексної постковідної реабілітації
Степанський Дмитро Олександрович
Д.мед.н., професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології Дніпровського державного медичного університету
амбасадор Американського товариства мікробіології в Україні
Національний координатор з контейнменту поліовірусів в Україні
член Європейського товариства клінічної мікробіології та інфекційних хвороб.
член Національної групи експертів з питань імунопрофілактики
член Комісії з верифікації елімінації кору та краснухи в Україні
член Всеукраїнського Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського.
Керівник відокремленого відділення ГО «Українська асоціація біобезпеки» в Дніпропетровській області.
м. Дніпро
Тема доповіді: Роль мікробіоти у здоров'ї людини, методи вивчення та інтерпретації мікробіому (наукові та суто практичні рутинні методи дослідження)
* Програма не є остаточною, буде доповнена по мірі підтвердження доповідей.
Теми доповідей є попередніми та можуть бути змінені
Запрошуємо на PRO/PRE BIOTIC 2022
Квитки
Завершення реєстрації через:
Днів
Годин
Хвилин
Секунд
Стандарт
Відвідування всіх секцій ONLINE
Сертифікат 35 балів
Доступ до запису 10 днів
Участь у розіграші подарунків
- розіграш домашнього грилю
- розіграш стильних світшотів
Реєстрація групами
Спеціальна ціна на одночасну реєстрацію від 2-х відвідувачів
Знижки навіть до 50%!!!
Або оберіть одразу Підписку ПРОСТІР 2022
та заощадьте купу грошей
Підписка ПРОСТІР 2022
Відвідування 8 реєстрових конференцій ONLINE
22.02.22 - IV Міжнародний конгрес про корисні мікроорганізми PRO|PRE Biotic
17-18.03.22 - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання сучасної педіатрії"
15.04.22 - Науково-практичниа конференція "Актуальні питання дитячої нутриціології"
18.05.22 - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Антибіотикотерапія - сучасна теорія і міжнародна практика"
27.05.22 - Науково-практична конференція "Інновації в неонатології"
27.09.22 - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання практики сімейного лікаря і педіатра"
03-04.11.22 - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасна педіатрія з позиції доказової медицини"
24-25.11.22 -VІІ Науковий Конгрес з міжнародною участтю "Актуальні питання дитячої гастроентерології"

Загалом 180 балів БПР
Доступ до запису кожної конференції 10 днів
3600
грн.
Підписка ПРОСТІР 2022
Відвідування 8 реєстрових конференцій ONLINE
22.02.22 - IV Міжнародний конгрес про корисні мікроорганізми PRO|PRE Biotic
17-18.03.22 - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання сучасної педіатрії"
15.04.22 - Науково-практичниа конференція "Актуальні питання дитячої нутриціології"
18.05.22 - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Антибіотикотерапія - сучасна теорія і міжнародна практика"
27.05.22 - Науково-практична конференція "Інновації в неонатології"
27.09.22 - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання практики сімейного лікаря і педіатра"
03-04.11.22 - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасна педіатрія з позиції доказової медицини"
24-25.11.22 -VІІ Науковий Конгрес з міжнародною участтю "Актуальні питання дитячої гастроентерології"

Загалом 180 балів БПР
Доступ до запису кожної конференції 10 днів
3600
грн.
Найчастіші запитання
Чи можна оплатити частинами?
Так, доступна оплата частинами від Монобанк, Приват Банк, Ощад Банк
Інструкцію по оплаті частинами можна передивтись за посиланням: посилання на відео
Чи отримаю я Сертифікат?
 • Так, сертифікат 35 балів БПР
  Звертаємо увагу! Згідно постанови Кабінету міністрів України №725 від 14 липня 2021 сертифікати БПР видаютсься лише за умови присутності під час трансляції. Технічна платформа проведення заходів PROSTIR автоматично відслідковує присутність під час та видає сертифікат після проходження тестування лише тим, хто був присутній ONLINE.
 • Конференцію внесено до Реєстру МОЗ України
 • Для отримання сертифікату необхідно пройти обов'язкове тестування/анкетування.
 • Доступ до тестування відкривається по закінченню конференції або в особистому кабінеті у відповідному тренінгу.
 • Пройти тестування необхідно протягом 10 днів
Чи внесена конференція до реєстру МОЗ України?
 • Так, конференцію внесено до Реєстру МОЗ України
 • Ви отримаєте ертифікат 35 балів БПР
  Звертаємо увагу! Згідно постанови Кабінету міністрів України №725 від 14 липня 2021 сертифікати БПР видаютсься лише за умови присутності під час трансляції. Технічна платформа проведення заходів PROSTIR автоматично відслідковує присутність під час та видає сертифікат після проходження тестування лише тим, хто був присутній ONLINE.
 • Умовою отримання сертифікату є складання тестування по завершені конференції
 • Термін тестування та отримання сертифікату - 10 днів з дня завершення конференції
Чи можу я переглядати заходи та записи з мобільного
Так, завантаживши додаток GetCourse у Вас буде можливість увійти в свій особистий кабенет та переглядадти заходи як під час живої трансляції, так і у записі
Left
Right
Фотозвіт PRO|PRE Biotic 2021
© 2003-2021 «ПРОСТІР»
КОНТАКТИ
 • Україна, м.Київ
 • Тел:
  +38 050 469 11 40
 • Е-mail: info@prostirua.com
Реєстрація группами
від 2-х відвідувачів
Залиште свої контакти і наш менеджер Вам зателефонує